STOK CARİ ÖN MUHASEBE YAZILIMI NEDEN GEREKLİ?

STOK CARİ piyasada satılan yazılımların görmezden geldiği önemli bir boşluğu doldurmak için hazırlandı. Bu kolay anlaşılabilir bir arayüzü olan, kullanıcı dostu, işletme sahibine veya idarecisine, basit, anlaşılabilir raporlarlar sunan, basit arayüzü sayesinde kullanıcı eğitimi çok kısa zamanda videolarla masrafsız halledilebilen yazılım olarak her geçen gün hakettiği ilgiyi fazlasıyla siz kullanıcılarından bulmuştur.

 stokcari özellikler  |  kullanım kılavuzu  |  satın al  |  soru-cevap  |  vergi rehberi  |  iletişim  |  neotasarim  |  anasayfa
«« VERGİ REHBERİNE GERİ DÖN

 • 5035 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER
  1. Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazançlarının tespitinde hasılattan indirilecek giderleri düzenleyen "Mesleki Giderler" başlıklı 68' inci maddesinde yapılan düzenlemeler ile hem uygulamada mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı tartışma konusu olan bir takım gider unsurlarına maddenin yeni şeklinde açıkça yer verilmek suretiyle konuyla ilgili tartışmalara son verilmiş, hem de serbest meslek kazançlarının tespitinde hasılattan indirilecek giderler ile ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilecek giderler arasındaki farklılıklar büyük ölçüde giderilerek paralellik sağlanmıştır. Bu şekilde kazancın tespitinde indirilebilecek gider kalemleri açısından, ticari kazanç sahiplerine kıyasla serbest meslek erbabının aleyhine olan duruma da son verilmiştir.
  2. Gelir Vergisi Kanununun "Sigorta Primi, Teberru ve Diğer İndirimler" başlıklı 89'uncu maddesinin birinci fıkrasının ( 2 ) numaralı bendinin ikinci alt bendinden sonra gelmek üzere eklenen iki yeni alt bent hükmüyle, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik olarak yapılan bağış ve yardımlar ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin tamamının beyan edilen gelirden indirilmesine imkan tanınmıştır.
  3. Gelir Vergisi Kanununun "Vergi Tevkifatının Mahsubu " başlıklı 121' inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen üç yeni fıkra ile; hem iade işlemlerinin gerçekleştirilmesinde Maliye Bakanlığına verilmiş olan yetkiler genişletilmiş, hem de mahsuben iade işlemlerinde iade tutarının yer aldığı yıllık gelir vergisi beyannamesinin verildiği tarihin esas alınarak yapılacağı kanun metnine girerek, bugüne kadar olan uygulamada mahsup işlemlerinin mükellefin dilekçesi ve eklerinin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak gerçekleştirilmesi ve mahsubu istenen vergilere ilişkin bu tarihe kadar gecikme zammı uygulanmasına son verilmiştir.
  4. Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde yapılan değişikliklerle; bazı tartışmalı hususlara netlik kazandırılmış, bazı geçici maddelerde yer alan istisnalardan yararlanma süreleri uzatılmış, Gelir Vergisi Kanununa göre verilen beyannamelerin hem verilme, hem de verilen beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödenme sürelerinde değişiklere gidilerek beyan ve ödeme süreleri farklılaştırılmıştır.
  5. Söz konusu değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetlememiz mümkün bulunmaktadır.
   • G.V.K. hükümlerine göre verilen yıllık, muhtasar ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu vergilerin ödeme süreleri farklılaştırılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir.
   • Mazbut vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması işlemleri tevkifat kapsamı dışında bırakılmıştır.
   • Menkul sermaye iratlarına ilişkin geçici 55 ve 59'uncu maddelerinde yer alan istisnaların uygulama süreleri 2004 yılını kapsayacak şekilde birer yıl uzatılmıştır.
  6. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (c) alt bendi yürürlülükten kaldırılarak, dernek ve vakıfların kendi gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını öngören düzenlemeye son verilmiştir.

  Programı kurmanız için Windows XP işletim sistemi ve en az 128 MB RAM önerilir

  STOK CARİ TİCARİ Takip yazılımı artık BARKOD okuyuculu, yazılım satın almadan mutlaka danışınız ...

  Programın kurulumu bilgileri için tıklayınız >

  Programa nasıl giriş yapacağınızı videodan izlemek için tıklayınız >

  STOK CARİ TİCARİ yazılımı
  NEO TASARIM HİZMETLERİ tarafından hazırlanmıştır. www.neotasarim.com


  Programı Satın alan firmalar
  Durakraft - İstanbul
  Hasman Beton - Batman
  Yıldırım Nalbur ve Paz. - İst.
  LÖHER Asansörleri - Ankara
  MLT TUR Turizm - İzmir
  Alemdaroğlu Otogaz - Adapazarı
  Speksan Gıda San - İstanbul
  EDS Boya Kimya San - Adana
  Anadolu Yemek - İzmir
  Fatih Profil Ltd. Şti. - İzmit
  Demet Ambalaj - İzmit
  Oto Taşkara - İzmit
  Bayrı Bebe Mobilya - İzmit

  Hizmet Verdiğimiz Diğer Kuruluşlar
  Bodrum Ticaret Odası


   
   © 2001 - 2009 Bu sitenin tüm hakları Site İnternet ve Yazılım Hizmetleri San ve Tic Ltd Şti'ne aittir.
  Tel İzmit Ofis: 0262 325 5009 - Tel İzmir Ofis: 0232 464 5610