STOK CARİ ÖN MUHASEBE YAZILIMI NEDEN GEREKLİ?

STOK CARİ piyasada satılan yazılımların görmezden geldiği önemli bir boşluğu doldurmak için hazırlandı. Bu kolay anlaşılabilir bir arayüzü olan, kullanıcı dostu, işletme sahibine veya idarecisine, basit, anlaşılabilir raporlarlar sunan, basit arayüzü sayesinde kullanıcı eğitimi çok kısa zamanda videolarla masrafsız halledilebilen yazılım olarak her geçen gün hakettiği ilgiyi fazlasıyla siz kullanıcılarından bulmuştur.

 stokcari özellikler  |  kullanım kılavuzu  |  satın al  |  soru-cevap  |  vergi rehberi  |  iletişim  |  neotasarim  |  anasayfa
«« VERGİ REHBERİNE GERİ DÖN

 • 5281 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER
  1. Menkul kıymet alım-satımı sonucunda oluşan değer artış kazançlarının vergilendirilmesinde kapsam 01.01.2006 tarihinden itibaren genişletilmektedir. Bu kapsamda hisse senetlerinin borsaya kayıtlı olması durumunda 3 ay , borsaya kayıtlı olmaması durumunda ise 1 yıl elde tutulduktan sonra satışında ortaya çıkan kazancın vergiye tabi olmamasına yönelik düzenleme yürürlükten kaldırılmaktadır.
  2. Yapılan değişiklik sonrasında 01.01.2006 tarihinden itibaren, ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar vergiye tabi olacaktır. Diğer taraftan değer artış kazançları için halen 13.000 YTL olarak uygulanan istisna tutarı da, menkul kıymet alım-satımı sonucunda oluşan değer artış kazançları için kaldırılmakta, diğer değer artış kazançları içinse 6.000 YTL' ye indirilmektedir. Aynı tarihten itibaren değer artış kazançlarının tespitinde yararlanılabilen maliyet bedelinin TEFE oranında endekslenmesi de sadece artış oranının % 10 veya üzerinde olması şartıyla mümkün olabilecek, aksi takdirde söz konusu olmayacaktır. Son olarak hisse senedi alım-satım kazançlarında 01.01.2006 tarihinden itibaren kazancı sağlayan aracı kurum tarafından %15 oranında gelir vergisi stopajı yapılmaya başlanılmıştır.
  3. GVK'nun 89. maddesinin (2). bendinde yer alan, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirlerden indirim olarak dikkate alınabilecek azami tutar söz konusu fıkrada belirtilen şartlarla 01.01.2005 tarihinden itibaren "beyan edilen gelirin % 5'inden" "beyan edilen gelirin % 10'una" çıkarılmıştır.
  4. GVK'nun Geçici 55. maddesinde yer alan istisnanın uygulama süresi menkul sermaye iratlarına ilişkin yeni vergilendirme sisteminin yürürlüğe gireceği 01.01.2006 tarihine kadar uzatılmış, bu şekilde ticari işletmeye dahil olmamak ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş olmak şartıyla 2005 yılında da elde edilen mevduat faizleri, repo kazançları, özel finans kurumlarından ve yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kar payları için tutarı ne olursa olsun beyan dışı kalmıştır.
  5. GVK'nun Geçici 59. Maddesinde yer alan devlet tahvilleri ve hazine bonolarının faiz gelirleri ile bunların vadesinden önce elden çıkarılmasından sağlanan kazançların toplamına uygulanan maktu istisnanın uygulama süresi 2005 yılında ihraç edilecek kamu kağıtlarını da kapsayacak şekilde 2007 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
  6. Devlet tahvilleri ve hazine bonolarının faiz gelirleri için halen % 0 oranında uygulanmakta olan gelir vergisi stopajı oranı, ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra olan kamu kağıtlarından elde edilecek gelirler için aynı tarihten itibaren %15'e çıkarılmıştır.
  7. GVK'nun 76/2. maddesinde yer alan ve bir kısım menkul sermaye iratlarının beyan edilecek tutarlarının hesabında kullanılan indirim oranı (enflasyondan arındırma) uygulamasına 01.01.2006 tarihinden itibaren son verilmiştir. Dolayısıyla 2006 yılı içinde madde kapsamında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranı uygulamasından yararlanamayacaktır.
  8. Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin, yeni ödeme kaydedici cihaz almaları halinde bunların bedellerini vergiye tabi kazançlarının tespitinde defaten indirim konusu yapmalarına imkan sağlanmıştır.
  9. GVK'nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi YTL' ye uyumlu bir hale getirilmiş, yine artan oranlı tarife de yapılan değişiklik ile 2005 yılı gelirlerinden itibaren geçerli olmak üzere en üst dilime uygulanan vergi oranı % 45' den % 40' a indirilmiştir.
  10. GVK'nun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde ve 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan "gıda maddelerinin" ibaresi, "gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin" şeklinde değiştirilmek suretiyle mükelleflerce fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda maddelerinin yanı sıra temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin de maliyet bedellerinin 01.01.2005 tarihinden itibaren gider olarak matrahtan indirimine olanak sağlanmıştır.
  11. 01.01.2006 tarihinden itibaren bankalar ve aracı kurumlara, takvim yılının üçer aylık dönemler itibarıyla;
   • Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,
   • Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,
   • Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan),
   • üzerinden yüzde 15 oranında vergi tevkifatı yapma zorunluluğu getirilmiştir.
  12. GVK'na eklenen Geçici 68. madde hükmü çerçevesinde 31/12/2010 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden 01.01.2005 tarihinden itibaren yüzde 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

  Programı kurmanız için Windows XP işletim sistemi ve en az 128 MB RAM önerilir

  STOK CARİ TİCARİ Takip yazılımı artık BARKOD okuyuculu, yazılım satın almadan mutlaka danışınız ...

  Programın kurulumu bilgileri için tıklayınız >

  Programa nasıl giriş yapacağınızı videodan izlemek için tıklayınız >

  STOK CARİ TİCARİ yazılımı
  NEO TASARIM HİZMETLERİ tarafından hazırlanmıştır. www.neotasarim.com


  Programı Satın alan firmalar
  Durakraft - İstanbul
  Hasman Beton - Batman
  Yıldırım Nalbur ve Paz. - İst.
  LÖHER Asansörleri - Ankara
  MLT TUR Turizm - İzmir
  Alemdaroğlu Otogaz - Adapazarı
  Speksan Gıda San - İstanbul
  EDS Boya Kimya San - Adana
  Anadolu Yemek - İzmir
  Fatih Profil Ltd. Şti. - İzmit
  Demet Ambalaj - İzmit
  Oto Taşkara - İzmit
  Bayrı Bebe Mobilya - İzmit

  Hizmet Verdiğimiz Diğer Kuruluşlar
  Bodrum Ticaret Odası


   
   © 2001 - 2009 Bu sitenin tüm hakları Site İnternet ve Yazılım Hizmetleri San ve Tic Ltd Şti'ne aittir.
  Tel İzmit Ofis: 0262 325 5009 - Tel İzmir Ofis: 0232 464 5610